Infolinia

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Komisja Stomatologiczna   Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

we współpracy z Oddziałem Rzeszowskim Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Regionalną Komorą Zubnych Lekarov w Koszycach

oraz Arcanum Medica serdecznie zaprasza na:

XII Podkarpacką i II Międzynarodową  Konferencję

Naukowo - Szkoleniową Lekarzy Dentystów  

Hotel „Rzeszów”, 31.01-2.02.2019 r.

 

31.01.2019r. ( czwartek)

 

OD 13:00 !!!   REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

13:30 OTWARCIE KONFERENCJI

13:30-15:30 LECTURE 1/PRELEKCJA 1

Sesja endodontyczna we współpracy z Arcanum Medica i MICRO-MEGA

-„Introduction of lecturers &MICROMEGA history/ Przedstawienie wykładowców oraz rys historyczny marki MICRO-MEGA

-„Gold standards of endodontics-rubberdam and magnification/ Złoty standard w leczeniu kanałowym, Kofferdam oraz praca w powiększeniu”

- „Scouting/ Wstępne udrożnienie kanałów-narzędzia MMC”

- „Micromotor usage/  Użycie mikromotoru MMCONTROL”

DDS Simone Staffoli, DDS Magdalena Wilczak, DDS Jarosław Rafalski

 

15:30 – 15:45 PRZERWA KAWOWA

15:45-17:30 LECTURE 2/PRELEKCJA 2

Sesja endodontyczna we współpracy z Arcanum Medica i MICRO-MEGA

- „PRE-FLARING/ Relokacja ujścia kanału-ONE FLARE”

- „GLIDE PATH/ Gładka ścieżka ONE G”

- „SHAPING/ Opracowanie kanałów – 2SHAPE/ONE CURVE”

- „IRRIGATION/ Protokół płukania kanałów-ENDOULTRA”

- „FINISHING-ROOT CANAL OBTURATION / Metody wypełniania systemów kanałowych”

- „Cases presentation/ Przykłady kliniczne”

DDS Simone Staffoli, DDS Magdalena Wilczak, DDS Jarosław Rafalski

 

18:00 – 20:00

WORKSHOPS/ WARSZTATY PRAKTYCZNE – "Nowoczesne opracowanie systemów kanałowych w praktyce"

 

18:00 – 20:00 Sesja samorządowa – Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Rzeszowie

 

01.02.2019r. ( piątek )

OD 8:00 !!!   REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:00 – 9:30 OTWARCIE KONFERENCJI

dr n. med. Wojciech Domka  Prezes ORL

9:30-10:45

Jak nowe technologie zmieniają standardy postępowania w leczeniu endodontycznym”

Prof. dr hab. n. med Halina Pawlicka

 

10:45-11:00 PRZERWA KAWOWA

11:00-12:15

Licówki kompozytowe metodą bezpośrednią - planowanie i wykonanie”

lek .dent Monika Dzieciątkowska

12:15-13:15

Simplant - inny poziom planowania. Czy uważasz, że nic Cię już nie zaskoczy?”

lek. dent. Damian Nasulicz

 

13:15- 14:15 OBIAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:15 – 15:15

„Nakład kompozytowy/ nakład ceramiczny jako sposób na odbudowę zniszczonych zębów w odcinku bocznym”

lek .dent Monika Dzieciątkowska

15:15-15:30

SESJA MŁODYCH NAUKOWCÓW

15:30 – 16:45

Energia zespołu a sukces leczenia”

lek. dent. Damian Nasulicz

16:45 - 17:00 PRZERWA KAWOWA

17:00 -18:15

The Dependance of Caries management on the condition at the patient caries risk level”

Dr n. med. Jozef Mincik – Słowacja

 

20:00  Spotkanie koleżeńskie  w klubie „ Piekiełko”

( w spotkaniu mogą brać udział również osoby towarzyszące i osoby nie będące uczestnikami konferencji)

 

02.02.2019r. ( sobota )

9:00 – 10 :15

„Diagnosis of the occlusion” / „Diagnostyka okluzji”

Pablo Echarri DDS, Hiszpania

10:15 -11:30

Viskosupplementation as a treatment of internal derangements of the temporomandibular joint”

prof. dr n. med. Vladimira Schwartzova -Słowacja

 

11:30-11:50 PRZERWA  KAWOWA

11:50 – 13:00

„The treatment of deep caries lesions : The correct approach and the medications”

Dr n. med. Jozef Mincik – Słowacja

 

 13:00 – 14:15

„Płukanie systemu kanałowego drogą do sukcesu w leczeniu kanałowym”

Prof. dr hab. n. med Halina Pawlicka

 

19:00

BAL  LEKARZA w Hotelu Rzeszów „ Lata 20 -te , lata 30-te -zabawa w stylu „Wielki Gatsby”  ( zabawa przy muzyce live !!!) zgłoszenia bezpośrednio w OIL

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Przesłanie do dnia 25.01.2019 r. karty zgłoszeniowej (udostępniona na stronie OIL i  KS OIL) wraz z dowodem wpłaty pocztą, faksem, e-mail lub osobiście na adres:

Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie

35-030 Rzeszów ul.Dekerta 2,  fax: (17) 717 77 25

tel. (17) 717 77 24
okm.rzeszow@onet.pl,  oilrz@pro.onet.pl

 

z dopiskiem: „Konferencja OIL  31.01-2.02.2019r. ” Wpłaty prosimy kierować na konto OIL w Rzeszowie  od dnia 01.01.2019r.!! Nr konta : PEKAO S.A. 60 1240 4751 1111 0000 5512 1415

W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji po 25.01.2019r. zwracamy 20% wpłaty, a przed 25.01.2019 r – 50% wpłaty.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w planie Konferencji

     W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy

 

                              Kierownik Naukowy                                                 Przewodniczący Komisji Stomatologicznej                               

                                                                                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

 dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski,prof. nadzw.UR                             lek. dent. Radosław Maksymowicz     

lek. stom. Jarosław Rafalski
19

Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Pasję stomatologiczną koncentruje głównie wokół leczenia endodontycznego. Współautor projektu Lecz człowieka, nie chorobę. Projekt zajmuje się szeroko pojętą komunikacją wewnątrz gabinetu stomatologicznego, a także poza nim. Wykładowca szkoleń teoretyczno-praktycznych z zakresu leczenia endodontycznego.


lek. stom. Magdalena Wilczak
17

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu z 2013 roku.  Finalistka konkursu na "Najlepszego studenta stomatologii".  Przewodnicząca studenckich  kół naukowych Chirurgii Periodontologicznej oraz  Protetyki Stomatologicznej. Prezes Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii oddział Poznań w latach 2011-2014. International Scientific Officer International Association of Dental Students w latach 2011-2012.  Narodowy Koordynator Wymian i oficjalny delegat International Association of Dental Students w latach 2012-2015.  Autorka prac naukowych w recenzowanych pismach polskich oraz zagranicznych. Zdobyła pierwsze miejsce podczas Young Researchers Lecture Contest w Moskwie w 2013 roku.  Prezydent Young Dentists Worldwide.


Udział w konferencji - koszt dla członka OIL Rzeszów oraz PTS Oddział Rzeszowski 200 zł , dla pozostałych uczestników 600 zł / 150 EURO. Koszt dla wszystkich uczestników po 25.01.2019 - 600 zł (cena zawiera udział w Konferencji, obiad 1.02.2019, materiały zjazdowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa)

Udział w warsztacie"Nowoczesne opracowanie systemów kanałowych w praktyce"(ilość miejsc ograniczona!!!!)  koszt dla członka OIL Rzeszów oraz PTS Oddział Rzeszowski 150 zł , dla pozostałych uczestników 200 zł

Udział w  spotkaniu  wraz z zabawą w Piekiełku w dniu 1.02.2019- 100 zł od osoby

Istnieje możliwość rezerwacji udziału w spotkaniu towarzyskim  bez udziału w Konferencji oraz dla osób towarzyszących - koszt jak dla uczestników. Prosimy podać imię i nazwisko osoby towarzyszącej

BAL LEKARZA w dniu 2.02.2019r. - zgłoszenia bezpośrednio w OIL w Rzeszowie!! - tel. 17 717 77 24 , 607 365 537

Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie

35-030 Rzeszów ul. Dekerta 2, 

fax. 17 717 77 25 tel. 17 717 77 24 ,  e-mail : oilrz@pro.onet.plokm.rzeszow@onet.pl

lub dostarczyć osobiście na powyższy adres 

Nr konta PEKAO S.A. 60 1240 4751 1111 0000 5512 1415

Miejscowość: 
Rzeszów
Data szkolenia: 
31-01-2019
Czas trwania: 
31.01-02.02.2019
Ilość miejsc: 
250
Miejsca wolne: 
80

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko

Ulica

Kod pocztowy

Miejscowość

E-mail

Telefon kontaktowy

Czy wystawić FV?

Kod szkolenia